Kundekendskabsprocedure

Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (“Hvidvaskloven”), at advokater skal sikre sig identifikationen af sine kunder. For at lette proceduren har vi udviklet kundekendskabsproceduren, hvor du let og enkelt identificerer dig som kunde hos Neugarden.

Alle informationer sendes krypteret til en sikker server.

Du kan se mere om behandlingen af personoplysninger i vores privatlivspolitik.