Neugarden Prisoplysninger

Neugarden arbejder for at gøre gennemsigtigheden i prissætningen af advokatydelser større. Derfor bliver kunden altid orienteret om prissætningen, herunder om der kan aftales fast pris, pris baseret på tidsforbrug, værdien for kunden eller en kombination. Der kan altid afgives prisestimat.

Såfremt der ikke er aftalt nogen prismodel, afregnes honoraret på baggrund af et skøn ud fra forskellige parametre. Dette følger af de advokatetiske regler, som Neugarden er forpligtet til at følge. I skønnet indgår blandt andet den på opgaven anvendte tid, opgavens betydning for kunden, de involverede værdier, kompleksiteten, specialistniveauet hos advokaten, omfanget af arbejdet og det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Hos Neugarden registreres løbende tidsforbrug på opgaven, og kunden kan altid få oplyst det anvendte tidsforbrug. Tidsforbruget er, som det fremgår oven for, ikke eneste parameter for afregning af honorar, og tidsforbruget anvendes også internt i Neugarden til optimering af processer m.v.

Neugarden er berettiget til at kræve forudbetaling for et aftalt opdrag, herunder for forventede omkostninger. Omkostninger og udlæg kan i øvrigt kræves betalt særskilt.

Neugarden fakturerer månedsvis bagud. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarente 2,0 % pr. påbegyndt måned.

(opdateret 15. april 2019)

FASTPRIS

AFTALE

Pris pr. opgave

Veldefineret opgave.

Fastsættes udfra parametrene i de advokatetiske regler.

Der kræves ofte depositum.

STANDARD

1800

DKK pr. time

Almindelig advokatrådgivning inden for alm. arbejdstid.

Deadline for konkrete leverancer over en uge og fastsættes af advokaten.

Pr. påbegyndt minut.

SWIFT

2300

DKK pr. time

Advokatrådgivning i weekend, efter kl. 18.00 og før kl. 8.00.

Deadline for konkrete leverancer under en uge.

Pr. påbegyndt minut.

SPECIALIST

2800

DKK pr. time

Rådgivning inden for specialerne entertainmentret og insolvensret, uanset leveringsfrist eller tidspunkt.

Pr. påbegyndt minut.

Alle priser oplyses ekskl. moms, gebyrer, retsafgifter m.v.